Hakkımızda

Geleceğe olumlulukla bakan bir işletme olarak, inovatif düşünce yapısını ve teknolojiyi planlayan bir yapıda olan Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri A. Ş., Türkiye’de 14 bölgede yeraltı kaynaklarını çıkarmaktadır. Ayrıca teknolojiyi merkez tutarak madencilik sektörünün gelişimini sağlamaktadır.

Misyon

Sahip olduğumuz donanımlı insan kaynağı ve çağdaş teknolojilerle Türkiye’de ve uluslararası alanda yer altı kaynaklarını çıkararak zenginleştirmek ve bu kaynakların verimli bir şekilde kullanarak ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamakta pay sahibi olmaktır.

Vizyon

Yerli, milli enerji ve maden politikası çerçevesinde, maden ve enerji sektöründe ulusal alanda lider, uluslararası alanda ise tanınır ve söz sahibi olmaktır.

14 Maden sahası, teknolojik gelişimlerin takibi, deneyimi ve eğitime verdiği önemle; Türkiye’nin en önemli madencilik işletmelerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz.
İNSANA ODAK

İnsana verdiğimiz önemle büyüneceğinin bilincindeyiz. Bu nedenle eğitim ve gelişim konusunda insan odaklıyız.

İNOVASYON

Teknolojik inovasyonun verimliliğe odaklı yapısından yararlanarak gelişime önem veriyoruz.

VERİMLİ ÜRETİM

Deneyimimizle ve daha da uzmanlaşarak verimliliğimizi arttırmayı hedefliyoruz.